100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Hавчальна практика з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»

Hавчальна практика з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»

Здобувачі освіти третього курсу,  спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» завершили теоретичний курс освітньої підготовки та розпочали  підготовку за циклом  навчальних практик під керівництвом досвідчених викладачів коледжу.

Першою розпочалася  навчальна практика з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках».

Завдання навчальної практики передбачають: вивчення особливостей бухгалтерського обліку як інструменту управління банком, методів і процедур обліку базових операцій комерційних банків; ознайомлення з основними вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів НБУ, щодо обліку банківських операцій і складання фінансової звітності; засвоєння методики обліку різних видів банківських операцій;вирішення облікових задач; вироблення вмінь розуміти та використовувати інформацію, що наведена у фінансово звітному у процесі прийняття управлінських рішень.

Бажаємо здобувачам освіти натхнення та досягнення якомога кращих практичних навичок, які вкрай необхідні майбутнім фахівцям.