100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Циклові комісії

Ця сторінка наразі знаходиться в розробці

В нашому коледжі працюють 6 циклових комісій

Циклова комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

Щоб перейти до потрібної циклової комісії, "клікніть" на її назві

Циклова комісія технічних дисциплін

Акцент роботи циклової комісії робиться на те, що здобувач повинен отримати комплекс знань, набути вміння та навички у сфері машинобудування, а також мати здатність до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, технологічної, проектної діяльності на підприємствах харчової промисловості усіх форм власності.

Щоб подивитися більш детальну інформацію про викладача, "клікніть" на його фото

Illustration

John Gilstone

Голова комісії, викладач вищої категорії

Illustration

Андрій Іванович Засядько

Викладач вищої категорії

Illustration

Олександр Юрійович Степаненко

Викладач другої категорії

Illustration

John Gilstone

Викладач вищої категорії

Циклова комісія агрономічних дисциплін

Найголовніше завдання, яке стоїть сьогодні перед викладачами циклової комісії агрономічних дисциплін, – це забезпечення якості підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, які б могли працювати в нових соціально-економічних умовах, самостійно діяти і приймати оптимальні рішення в нестандартних ситуаціях, досконало володіти сучасними технологіями виробництва.

Щоб подивитися більш детальну інформацію про викладача, "клікніть" на його фото

Illustration

John Gilstone

Голова комісії, викладач вищої категорії

Illustration

Тетяна В'ячеславівна Охріменко

Викладач вищої категорії

Illustration

John Gilstone

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії

Циклова комісія загальноосвітніх та фахових дисциплін

Основним завданням циклової комісії є впровадження методів активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти шляхом застосування інноваційних технологій на заняттях загальноосвітніх дисциплін. Формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

Щоб подивитися більш детальну інформацію про викладача, "клікніть" на його фото

Illustration

John Gilstone

Голова комісії, викладач вищої категорії

Illustration

John Gilstone

Викладач вищої категорії

Illustration

John Gilstone

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

Завдання циклової комісії - організація практичної спрямованості процесу викладання соціально-гуманітарних дисциплін, забезпечення міжпредметних зв’язків та інтеграції теоретичних знань і практичних умінь студентів у навчально-виховному процесі.

Щоб подивитися більш детальну інформацію про викладача, "клікніть" на його фото

Illustration

John Gilstone

Голова комісії, викладач вищої категорії

Illustration

John Gilstone

Викладач вищої категорії

Illustration

John Gilstone

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії

Циклова комісія економічних дисциплін та сфери обслуговування

Головна мета роботи циклової комісії полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань здобувачів освіти, у поліпшенні якості їх підготовки у сфері фінансів, банківської справи, страхування та туристичній галузі.

Щоб подивитися більш детальну інформацію про викладача, "клікніть" на його фото

Illustration

Віта Іванівна Шатохіна

Голова комісії, викладач вищої категорії, методист

Illustration

Ірина Віталіївна Ніколаєва 

Викладач вищої категорії, методист

Illustration

Людмила Володимирівна Ірза

Викладач вищої категорії

Illustration

Олена Анатоліївна Лифарь

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії

Циклова комісія хіміко-технологічних дисциплін

Основна робота циклової комісії полягає у формуванні у здобувачів фахової передвищої освіти здатності вирішувати типові спеціалізовані задачі в харчовій галузі, організовувати та вести технологічні процеси харчових та виноробних виробництв.

Щоб подивитися більш детальну інформацію про викладача, "клікніть" на його фото

Illustration

John Gilstone

Голова комісії, викладач вищої категорії

Illustration

John Gilstone

Викладач вищої категорії

Illustration

John Gilstone

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії

Illustration

Andrew Drill

Викладач вищої категорії