100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Моніторинг якості освіти

Illustration

Моніторинг є невід’ємною складовою організації освітнього процесу в коледжі, яка дає інформацію результативність взаємодії його учасників та про ефективність функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Всі моніторингові дослідження проводяться відповідно до Положення про моніторинг якості освіти у ВСП “Бердянський фаховий коледж ТДАТУ імені Дмитра Моторного”.
Основна мета моніторингу якості освіти в коледжі – систематичний аналіз стану різних аспектів освітньої діяльності коледжу, пошук можливостей щодо покращення якості надання освітніх послуг із врахуванням потреб сучасності.Моніторинг якості освітньої діяльності поділяється на зовнішній та внутрішній.

Внутрішній моніторинг якості освіти в коледжі здійснюється за різними напрямами відповідно до Плану заходів на навчальний рік, до якого входять:
● моніторинг ОПП, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти в коледжі;
● співпраця зі стейкхолдерами (проведення анкетувань, круглих столів тощо) з метою складання пропозицій щодо оновлення ОПП;
● проведення опитувань здобувачів освіти щодо покращення освітнього процесу в коледжі;
● аналіз динаміки рівня знань здобувачів освіти за підсумками проведення зрізів знань, контрольних заходів тощо.

Результати моніторингових досліджень за різними напрямами обговорюються на засіданнях адміністративної, методичної та педагогічної рад коледжу.

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration