100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Навчально-практичний центр

З червня 2008 року на базі коледжу створено Навчально-практичний центр по впровадженню елементів сільського і зеленого туризму, екології та здорового способу життя.

Illustration
Illustration

ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ СЬОГОДНІ Є:

Пропагування

сучасних технологій, досягнень науково–технічного прогресу, сприяння розвитку українського села, зайнятості та покращення добробуту сільського населення, поліпшення екології довкілля, підтримка сільського туризму, впровадження занять фізичною культурою та спортом.

Здійснення обміну

передовим досвідом роботи у просуванні агропродукту на ринку послуг, у екологічній сертифікації садиб для сільського туризму та обміну інформацією за напрямками своєї діяльності, для підвищення рівня конкурентоздатності.

UI Icon

Вивчення, узагальнення і впровадження

світового досвіду з практичної підготовки і перепідготовки фахівців у сфері зеленого туризму.

ЗГІДНО ГРАФІКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ЗДІЙСНЮЄ ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМКАМИ:

Сільський і зелений туризм

Екологія

Здоровий спосіб життя

Туристичне краєзнавство

Коледж має матеріальну базу, що відповідає навчальним планам для підготовки фахових молодших бакалаврів. Враховуючи особливість географічного розташування та стан матеріально-технічної бази, навчально-практичний центр, розв’язує питання проходження навчально-виробничих практик здобувачами освіти закладів фахової передвищої освіти та центрами професійно технічної освіти.

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ТІСНО СПІВПРАЦЮЄ ЦЕНТРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ ОБЛАСТІ

Illustration