100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Мова освітнього процесу

Мова разом з територіальною приналежністю та культурно-історичними особливостями народу є однією з ключових ознак нації. В ній виявляється самобутність народу, досвід його буття, вона є засобом єднання поколінь і формування національної самосвідомості. Український письменник О.Гончар писав, що «мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання віків». Неможливо переоцінити роль мови в державотворчих процесах. Зокрема, державна мова забезпечує єдність території нації, сталість функціонального вияву держави на міжнародній арені, спадкоємність усіх попередніх поколінь.
Мовна політика є частиною національної політики, органічним складником певного політичного курсу держави. Пріоритетним напрямом мовної політики в Україні є утвердження і розвиток української мови, оскільки вона є головною ознакою української нації, яка історично проживає на території цієї держави, становить абсолютну більшість її населення й дала офіційну назву державі.
Мовою освітнього процесу в навчальному закладі, відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України «Про фахову передвищу освіту», Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Положенню про коледж, є українська мова.

Heading photo

Статусу державної українській мові надає Основний Закон – Конституція України. 

Стаття 10 Основного Закону дає суспільству чітку орієнтацію щодо розв’язання мовних проблем: держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя і на всій території України.

Нині в Україні чинним є Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року, покликаний надати належні гарантії для збереження державної мови як інструмента єднання суспільства, посилення державотворчих і консолідаційних функцій української мови, підвищення її ролі в забезпеченні територіальної цілісності та національної безпеки України. Державна мова є інструментом об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності і національної безпеки.

Heading photo

Функціонування державної мови в закладах вищої освіти регламентовано Законом України «Про вищу освіту».

Зокрема, у статті 48 цього Закону зазначено:1) Мовою освітнього процесу в закладах вищої освіти є державна мова.2) Застосування мов у закладах вищої освіти визначається Законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту».3) Заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою, за умови що всі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, заклад вищої освіти забезпечує переклад державною мовою.

Heading photo

Також функціонування державної мови у закладах фахової передвищої освіти регламентує Закон України «Про фахову передвищу освіту»

Стаття 46. Мова освітнього процесу1. Мовою освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти є державна мова. Засади мовної політики в закладах фахової передвищої освіти визначаються Законом України "Про освіту".2. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття фахової передвищої освіти державною мовою в державних і комунальних закладах фахової передвищої освіти.3. Заклади фахової передвищої освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням державної мови.

Ще одним документом , що підтверджує статус української мови як державної є «Положення про коледж»

Стаття 2.12Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна мова. Засади мовної політики в закладах фахової передвищої освіти визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту», Законом України “Про державну мову України”, Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та Конституцією України.

Відокремленй структурний підрозділ «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» докладає усіх зусиль для забезпечення розвитку української мови для зміцнення національної ідентичності, збереження національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті, а також забезпечення її подальшого функціонування як державотворчого чинника українців.