100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Хто такий фахівець з кібербезпеки у фінансах

Хто такий фахівець з кібербезпеки у фінансах

У часи тотальної діджиталізації українського суспільства належний рівень інформаційної складової фінансової безпеки підприємства є основоположним чинником для залучення інвестицій та розширення бізнесових горизонтів.

Фахівець з кіберпезпеки у фінансах – це сучасна професія, яка поєднує у собі одразу дві спеціальності: фінансист та фахівець з комп’ютерних і мережевих технологій. Конкурентність на ринку праці тільки зростає і цінність конкретного спеціаліста залежить від якості його напрацьованих “hard and soft skills”, тобто різних навичок. Знання іноземної мови,основ психології  поведінки людини, володіння базовими комп’ютерними програми,  вважаються нині обов’язковими, тому не дивно що професії все тісніше між собою переплітаються.

Спеціаліст з кібербезпеки займається розробкою охоронних систем для різних комунікаційних мереж і електронних баз даних, тестує і вдосконалює власні та сторонні розробки для уникнення ризиків витоку інформації, що становлять державну або комерційну таємницю.

Професійні якості фахівця з кіберпезпеки у фінансах:

– сучасними технологіями програмування;

– сучасними знаннями у галузі фінансів і банківської справи;

– апаратним та системним програмним забезпеченням інформаційних систем i мереж універсального та спеціального призначення, їх компонентів для захисту від несанкціонованого доступу;

– клієнтськими та серверними операційними фінансовими системами, операційними системами спеціального призначення з метою забезпечення цілісності;

– системами керування базами даних; системами електронної пошти; інформаційними системами різного призначення (зокрема і Web-орієнтованих); системами протоколювання, моніторингу та діагностики роботи складових мереж; системи резервного копіювання даних для забезпечення належного рівня захисту баз даних;

– технологіями інженерно-технічного захисту інформації.

Фахівці з кібербезпеки у фінансах можуть займати такі посади: технік із системного адміністрування; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з розроблення комп’ютерних програм; фахівець з організації захисту інформації з обмеженим доступом; інспектор та спеціальний агент підрозділу Департаменту кіберполіції та НАБУ; співробітник груп кібербезпеки в комерційних, фінансових, промислових, аналітичних, інших установах та підприємствах; керівник фінансово-економічного відділу, підрозділу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю установи; фахівець з моніторингу та моделювання, тощо.

Для опанування вище зазначених професій необхідна економічна освіта за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»