100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Хто є фаховим молодшим бакалавром і що це означає?

Хто є фаховим молодшим бакалавром і що це означає?

ВСП «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» готує фахових молодших бакалаврів за шістьма освітньо-професійними програмами. Часто в абітурієнтів та їх батьків виникає питання, хто є фаховим молодшим бакалавром і що це означає. Спробуємо коротко відповісти на це поширене питання. Фаховий молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти (коледжем) у результаті успішного виконання здобувачем освітньо-професійної програми. Фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. Більш повну інформацію абітурієнти можуть здобути ознайомившись із Законом України Про фахову передвищу освіту або слідкуючи за новинами сайту нашого коледжу, де ви завжди отримаєте вичерпну інформацію із актуальних питань освіти та майбутнього вступу.