100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

IV Всеукраїнська науково-практична конференція

IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика"

10.10.2023 у Науково-методичному центрі ВФПО спільно з Національною академією педагогічних наук України в онлайн-режимі відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика», в якій взяли участь викладачі коледжу.

Під час проведення заходу було обговорено актуальні питання організації освітнього процесу в закладах фахової передвищої і професійної освіти, а саме: менеджмент інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти; диджиталізація освітнього процесу; цифрова компетентність педагогів; співпраця закладів освіти з роботодавцями та багато іншого.

У темах виступів звернено увагу на якість надання освітніх послуг в закладах фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану, перспективи розвитку фахової передвищої освіти у контексті сучасних викликів, впровадження дуальної форми здобуття освіти, особливості професійної підготовки дорослих у центрах державної служби зайнятості, форми оновлення функцій професійної освіти, розвиток професійної компетентності викладачів фахових коледжів, застосування цифрових технологій, практичну підготовку майбутніх учителів педагогічних коледжів, інноваційні стратегії підготовки педагога-дослідника, систему інтерактивно-дистанційного навчання, співпрацю коледжів і стейкхолдерів.

Спікерами заходу стали: Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН України, Наталія Вітранюк, директор департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти та освіти дорослих Державної служби якості освіти України, Василь Кремень, д-р філос. наук, професор, дійсний член (академік) НАН і НАПН України, Президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України, Нелля Ничкало, д-р пед. наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Микола Пригодій, д-р пед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи, та Олена Тітова, д-р пед. наук, професор, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України, Мирослава Вовк, д-р пед. наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, та Юлія Грищенко, канд. пед. наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Під час проведення заходу традиційно відбулося нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР-2023».🏆

Дякуємо організаторам конференції за плідну роботу, активну дискусію! Чекаємо на нові зустрічі! Продовжуємо далі гідно тримати освітянський фронт!