100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Комплексна практика з агрономії

Комплексна практика з агрономії

Практична підготовка здобувачів освіти є складовою частиною освітнього процесу і  становить за мету оволодіння сучасними методами та формами організації праці, формування у здобувачів освіти професійних умінь і навичок, які необхідні для прийняття рішень у реальних умовах, систематично їх оновлювати та творчо застосовувати в практичній діяльності.

В умовах воєнного стану для забезпечення ефективної практичної складової у підготовці фахівців та у відповідності до робочого навчального плану для здобувачів освіти групи А3, спеціальності 201 «Агрономія», комплексна практика проводиться у дистанційному форматі.

Основним завданням проходження комплексної практики з агрономії є закріплення, систематизація, поглиблення теоретичних знань, набутих здобувачами освіти в процесі навчання, вдосконалення практичних умінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, набуття навичок організаторської роботи.

Керівники практики розробили теми індивідуальних завдань, ознайомили здобувачів освіти з порядком проходження практики та надали їм методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації.

Здобувачі освіти проходитимуть практику із застосуванням методики дистанційної роботи, після чого буде проведена підсумкова атестація за результатами дистанційної комплексної практики з агрономії у формі захисту звітів.