100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Навчальна практика «Комплексна з туризму»

Навчальна практика «Комплексна з туризму»

Для здобувачів освіти спеціальності 242 «Туризм» з 3 квітня  по 20 квітня 2023 року  проходила навчальна практика «Комплексна з туризму», яка є обов'язковим компонентом вищої освіти, складовою частиною освітнього процесу.

Метою навчальної практики було оволодіння сучасними методами і формами організації праці, формування професійних навичок, які необхідні для прийняття самостійних рішень на конкретній ділянці роботи в реальних ринкових відносинах, виховання у майбутніх фахівців потреби систематично оновлювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.