100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Навчальна практика з дисципліни «Комп’ютерна техніка і графіка»

Навчальна практика з дисципліни «Комп’ютерна техніка і графіка»

У здобувачів освіти спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» проходить навчальна практика з дисципліни «Комп’ютерна техніка і графіка», яка є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми підготовки майбутніх фахівців.

Компетентності, отримані під час практики, необхідні майбутнім механікам для подолання складних ситуацій, що виникають на виробництві.

Із задоволенням виконуючи цікаві завдання, майбутні фахівці опановують навички створення креслень в системах автоматизованого проектування та освоюють технології опрацювання мультимедійних даних.