100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Навчальна практика з «Технології зберігання та переробки плодів і  овочів»

Навчальна практика з «Технології зберігання та переробки плодів і овочів»

Підготовка висококваліфікованих фахівців неможлива без закріплення теоретичних знань, набутих під час навчального процесу. З метою одержання практичного досвіду та закріплення практичних навичок здобувачі освіти спеціальності 181 «Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів»  проходять дану практику.

До початку її проведення керівник складає робочий план, розробляє для кожного здобувача освіти завдання. Під час виконання завдань, майбутні фахівці поглиблюють професійні знання щодо технологічних процесів виробництва і зберігання харчової продукції, складання технологічних схем виготовлення плодоовочевих консервів, проведення розрахунків, вивчають структуру та вимоги до сучасного харчового виробництва.

Це дає змогу розвинути професійне, логічне та креативне мислення, а також набути фахових вмінь, необхідних в майбутній трудовій діяльності.