100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Поширені запитання-відповіді щодо вступної кампанії до закладів ФПО у 2023 році

Поширені запитання-відповіді щодо вступної кампанії до закладів ФПО у 2023 році

1. Чи може заклад освіти в своїх Правилах прийому передбачити можливість нарахування вступникам додаткових балів за завершення підготовчих курсів?

Так, може. У Розділі І Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році (далі – Порядок прийому ФПО) наведено визначення вступного випробування, де зазначено, що за його результатами виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком не менше ніж в один бал, яка може включати до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів для вступу до закладу освіти).

2. У деяких закладах професійної (професійно-технічної) освіти випуски відбулися взимку. Серед випускників є особи, які планують продовжити навчання для здобуття фахової передвищої освіти. Чи є можливим проведення весняного набору для такої категорії вступників?

Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» здійснюється тільки в електронній формі через подання заяв в електронних кабінетах на вебсайті за адресою vstup.edbo.gov.ua. Реєстрація електронних кабінетів для цієї категорії вступників починається 03 липня 2023 року.

3. Чим відрізняється співбесіда від індивідуальної усної співбесіди?

По суті і те, і інше є формою вступного випробування з одного або двох предметів. Фактично, в Порядку прийому ФПО назву процедури уніфіковано.

4. Яку кількість заяв можуть подати вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти?

Кількість заяв вступників для здобуття фахової передвищої освіти не регламентується.

5. Якщо для вступу на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» вступник подає першу і єдину заяву в паперовій формі, чи потрібно йому створювати електронний кабінет?

Так, створювати електронний кабінет потрібно. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» здійснюється тільки в електронній формі через подання заяв в електронних кабінетах.

Звертаємо увагу, що в розділі VI Порядку прийому ФПО визначені випадки, коли саме перша заява подається в паперовій формі. А саме: «Подають першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти, інші заяви реєструють тільки в електронній формі

  • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо)».

6. Чи може заклад освіти приймати на навчання для здобуття фахової передвищої освіти вступників на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» на другий курс навчання?

Прийом здійснюється на перший рік навчання. 

Розділ ІІ: Порядку прийому ФПО визначає: «2. Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання. Вступники на основі ПЗСО, КР можуть прийматися на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою зі скороченим строком навчання». Курс є внутрішнім питанням закладу освіти.

7. Чи може заклад фахової передвищої освіти зараховувати у 2023 році вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб поетапно?

Так, може.

Відповідно до розділу V Порядку прийому ФПО: «додатковий набір (одна або декілька чергових сесій прийому заяв) лише за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти може оголошувати Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада».

8. Чи буде для розрахунку конкурсного бала використовуватися регіональний коефіцієнт зі значенням 1.00 для всіх вступників? Чи планується ближче до вступної кампанії переглянути його значення ?

Для вступу на навчання для здобуття фахової передвищої освіти використання регіонального коефіцієнта не передбачено і не планується.

9. Чи необхідно випускникам закладів професійної (професійно-технічної освіти) складати ЗНО або НМТ для вступу на навчання для здобуття фахової передвищої освіти до вищих професійних училищ?

Складання ЗНО або НМТ як обов’язкового для вступу на навчання для здобуття фахової передвищої освіти не передбачено законодавством. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами творчого конкурсу в передбачених Порядком прийому ФПО випадках, в інших випадках – для вступу на місця державного (регіонального) замовлення за результатами співбесіди, для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – на основі розгляду мотиваційних листів. За бажанням вступник може замість проходження співбесіди подати результати ЗНО 2020-2021 років або НМТ 2022, 2023 років. Це дозволить підвищити конкурсний бал вступника на 25 відсотків.

10. Чи буде передбачена для вступу на навчання на здобуття фахової передвищої освіти влітку тільки одна сесія прийому заяв та документів?

Для вступу на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням передбачена одна літня сесія, строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання під час якої визначені Порядком прийому ФПО. Додатковий набір (одна або декілька чергових сесій) для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад освіти може оголошувати самостійно, що визначається його Правилами прийому.

11. Порядком прийому ФПО визначено, що для подання заяв вступник має створити електронний кабінет. А чи обов’язково йому підтверджувати вибір місця навчання саме в електронному кабінеті?

Так, обов’язково. Вступники (окрім деяких категорій, визначених Порядком прийому ФПО) реєструють заяви тільки в електронній формі (через електронний кабінет). Відповідно до розділу Х Порядку прийому ФПО особи, які отримали повідомлення в електронному кабінеті про рекомендування до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, підтверджують вибір одного місця навчання в електронному кабінеті або (в разі відсутності електронного кабінету) особисто в закладі освіти чи засобами електронного зв’язку з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Правилами прийому закладу підтвердження вибору місця навчання для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб також має бути передбачено через електронний кабінет вступника.

12. Чи можливо буде цього року вступниками подати оригінали документів (виконати вимоги до зарахування) через електронний кабінет вступника? Чи потрібно Приймальним комісіям у вступників брати оригінали документа про освіту та додатка до нього?

Положення Порядку прийому ФПО не містять вимог щодо обов’язку Приймальної комісії брати оригінали документів вступників.

Звертаємо увагу, що частиною першою статті 5 Закону України «Про публічні електронні реєстри» визначається, що, зокрема, об’єктами реєстрів є інформація про фізичних осіб, юридичних осіб та об’єднання фізичних та/або юридичних осіб. Відповідно до статті 19 цього Закону інформація про об’єкти реєстрів, створена з дня набрання чинності цим Законом, є офіційною з моменту її внесення до відповідного реєстру. Інформація про об’єкти реєстрів, яка внесена до відповідного реєстру, вважається достовірною і може використовуватися державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами під час здійснення ними повноважень, визначених законом, а також фізичними та юридичними особами під час вчинення правочинів.

Отже, надання інформації з ЄДЕБО про здобуття фізичною особою певного рівня освіти є офіційною і може використовуватися закладами фахової передвищої освіти нарівні з оригіналами документів про здобуття певного рівня освіти.

13. Чи обов’язково під час проведення конкурсного відбору проводити одну співбесіду тільки з одного предмета? Чи для вступу на певні спеціальності може бути дві співбесіди з різних предметів або співбесіда з певного предмета і творчий конкурс?

Порядком прийому ФПО вступ на місця державного (регіонального) замовлення передбачено або за результатами співбесіди, або творчого конкурсу (для визначеного в додатку переліку спеціальностей). Одночасне проведення для вступу на певну спеціальність і співбесіди, і творчого конкурсу не передбачено.

У розділі І Порядку прийому ФПО зазначено: співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або двох предметів (дисциплін). Не може бути двох співбесід, але може бути одна з двох предметів.

14. Чи має заклад фахової передвищої освіти, який є відокремленим структурним підрозділом закладу вищої освіти, затверджувати Правила прийому на вченій раді університету?

Так, має. Розділ XV Порядку прийому ФПО визначає, що Правила прийому в 2023 році розробляються відповідно до законодавства України та цього Порядку, затверджуються педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти (вченою радою закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад фахової передвищої освіти).

15. Чи зобов’язані всі вступники підтверджувати за допомогою КЕП ознайомлення з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію, чи КЕП мають накладати на паперові заяви ті, хто подає їх дистанційно?

У розділі VI Порядку прийому ФПО зазначено, що факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви. Можливість такого підтвердження реалізовано в електронному кабінеті вступника.

16. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви. Але як вступники на основі базової середньої освіти виконають цю вимогу, якщо отримати КЕП можна тільки за умови, що є банківська картка?

Для отримання КЕП наявність банківської картки не є обов’язковою. Документ, що підтверджує особу та громадянство, особа може отримати з 14 років, індивідуальний ідентифікаційний код – і до 14 років. Також в Державній податковій службі України, яка є кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, можна отримати КЕП.