100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Практична підготовка здобувачів освіти коледжу

Практична підготовка здобувачів освіти коледжу

Практична підготовка здобувачів освіти коледжу є обов’язковим компонентом освітньої-професійної програми та відіграє важливу роль в адаптації здобувачів освіти до сучасних вимог ринку праці.

За змістом і метою практика в коледжі поділяється на:

-          Навчальну (ознайомлювальна, введення в спеціальність, для набуття  навиків, одержання робітничих професій). Завданням навчальної практики є ознайомлення здобувачів освіти із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, робітничих професій, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності.

Навчальна практика має своєю метою поглибити і закріпити теоретичні знання здобувачів освіти, виробити навички практичної і дослідницької роботи, ознайомити із сучасним обладнанням.

-          Виробнича (технологічна, переддипломна). Метою технологічної практики є ознайомлення здобувачів освіти безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду.

Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного підприємства, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності.

Практика – це частина професійно-трудової кар’єри майбутнього фахівця-професіонала, оскільки досить часто база практики стає першим місцем роботи нашого майбутнього випускника. Саме тому пріоритетним напрямом роботи є налагодження зв’язків з підприємствами-базами практики.

На період воєнного стану в країні, призупинилося укладання договорів на проведення практики здобувачів освіти ВСП «БК ТДАТУ» із базами практик (підприємствами, установами, організаціями).

При дистанційній формі організація практичного навчання здійснюється у з використанням соціальних месенджерів Viber, Telegram, WhatsApp та за допомогою платформ Zoom, Skype, Google Meet, а також електронного листування тощо.