100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Профорієнтаційна робота зі здобувачами освіти спеціальності

Профорієнтаційна робота зі здобувачами освіти спеціальності "Галузеве машинобудування"

Добігає до кінця навчання в коледжі здобувачів освіти, які навчаються за ОПП «Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва». Перед багатьма випускниками стає вибір подальшого життєвого шляху.  Вже традиційними стали зустрічі в форматі online здобувачів освіти випускних груп коледжу з представниками Таврійського ДАТУ імені Дмитра Моторного щодо продовження здобуття  ступеневої освіти в університеті.

Тож і цього разу здобувачі освіти спеціальності «Галузеве машинобудування» були ознайомлені з освітньо-професійними програмами, особливостями  освітнього процесу та термінів навчання за спорідненими спеціальностями.

Декан механіко-технологічного факультету, д.т.н., професор кафедри «Експлуатації та технічного сервісу машин» ТДАТУ Кувачов В.П. привітав майбутніх абітурієнтів  і ознайомив  з особливостями освітнього процесу факультету. Завідувач кафедри обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика,  д.т.н., професор Самойчук К.О. звернув увагу на споріднені  освітньо-професійні програми, за якими здійснюється здобуття освітньо-професійного ступеня «Бакалавр». Заступник декана, к.т.н., доцент кафедри «Мехатронних систем тракторів та сільськогосподарських машин» Чижиков І.О. відповів на поставлені питання стосовно процедури вступу до університету, адже саме на даному етапі необхідно зробити правильні кроки щодо свого успішного професійного старту та подальшого майбутнього.