100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Стипендіальне забезпечення здобувачів освіти коледжу

Стипендіальне забезпечення здобувачів освіти коледжу

Завідувачі відділень коледжу разом із класними керівниками навчальних груп провели розширене засідання, на якому був обговорений проєкт стипендіального наказу на ІІ семестр 2023-24 навчального року.

Згідно Правил призначення і виплати стипендій у ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ» усі здобувачі освіти, які здобувають фахову передвищу освіту на  денній формі навчання за державним замовленням за рахунок коштів загального фонду державного бюджету і займають вищі позиції в академічному рейтингу, будуть отримувати академічну стипендію, розмір якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України.

Здобувачі освіти із вразливих категорій населення, які займають нижчі позиції в рейтингу успішності, мають можливість отримувати передбачену законодавством соціальну стипендію.