100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Відкрите заняття з

Відкрите заняття з "Громадянської освіти"

15 березня для здобувачів освіти було проведено відкрите заняття з "Громадянської освіти" на тему: "Стереотипи та упередження. Дискримінація".

На занятті першокурсники ознайомились із сутністю понять стереотип, упередження, дискримінація, забобон, ксенофобія, расизм, геноцид та з’ясували причини їх розповсюдження в суспільстві.

Виховною метою заняття було формування у здобувачів освіти високого рівня культури, вимогливості да отриманої інформації, громадянської відповідальності. Було зроблено акцент на важливості формування толерантності у молодого покоління та способах не агресивної комунікації. Виховання свідомої та високоморальної молоді - це гарантія будівництва міцної країни, збудованої на принципах поваги до людини та її гідності.