100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Відкрите заняття з

Відкрите заняття з "Історії України"

14 березня для здобувачів освіти було проведено відкрите заняття з "Історії України" на тему: "Україна в роки нової економічної політики (1921 – 1928 рр.)". На занятті першокурсники ознайомились із причинами впровадження НЕПу, з’ясували суть нової економічної політики, визначили наслідки запровадження нової політики для України.

Виховною метою заняття було формування у здобувачів освіти високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму.

Вивчаючи названу тему в контексті курсу “Історія України” ми акцентуємо увагу на причинах відмови радянським керівництвом від попереднього політичного курсу та тих аспектах, які обумовили запровадження нової економічної політики. Викликають інтерес суть нової політики та особливості її впровадження в Україні. Актуальними і нині лишаються дійсні причини згортання НЕПу.