100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Відкрите заняття з математики за темою «Елементи комбінаторики. Перестановки, розміщення, комбінації»

Відкрите заняття з математики за темою «Елементи комбінаторики. Перестановки, розміщення, комбінації»

10 лютого відбулося відкрите заняття з математики за темою «Елементи комбінаторики. Перестановки,розміщення,комбінації», в якому взяли участь здобувачі освіти 2 курсу спеціальності 181 «Харчові технології» та 242 «Туризм».

Мета заняття:

•      Ознайомити здобувачів освіти з новим розділом математики;

•      Дати означення факторіала, перестановки, розміщення, комбінації без повторень; розглянути задачі з використанням формул для обчислення кількості різних сполук; розглянути правила суми і добутку;

•      Сформувати вміння знаходити значення і перетворювати вирази з факторіалами, застосовувати правила комбінаторики при розв'язуванні задач;

•      Показати важливість цілеспрямованості і наполегливості при досягненні поставлених цілей;

•      Виховати прагнення до пізнання навколишнього середовища;

•      Виховувати впевненість в своїх силах, колективізм і самостійність, зацікавленість предмету;

•      Розвивати увагу і пам’ять;

•       Сприяти розвиткові логічного мислення

•       Вдосконалити навички самоконтролю та самоперевірки.