100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Вступ 2023

Вступ 2023

Випускники коледжів зможуть вступати на бюджет на неспоріднену спеціальність. 31 березня 2023 року вступив в дію наказ МОН № 276 від 15 березня 2023 року, яким затверджено Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році. Він містить ряд змін в порівнянні з минулорічним Порядком.

Одна з них стосується вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі НРК5, тобто освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.

У 2023 році знято обмеження щодо вступу на навчання зі скороченим терміном навчання на бюджет для тих випускників коледжів, які вирішили вступати до університету на іншу спеціальність, ніж та, яку вони вивчали в коледжі.

Нагадуємо, що для цієї категорії вступників можливим є вступ на основі результатів НМТ 2022-2023 років, ЗНО 2020-2021 років, а також за співбесідою – для пільгових категорій.