100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Сприяння працевлаштуванню

Illustration

Найбільш хвилюючим питанням для будь–якого здобувача освіти, а тим більше випускника, є пошук можливостей застосування власних знань і вмінь на практиці. Згідно закону “Про фахову передвищу освіту” (2019 року), випускники закладів фахової передвищої освіти вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених законом.

Сприяючи забезпеченню наших випускників першим робочим місцем, у коледжі систематично відбуваються круглі столи, семінари, онлайн конференції, тренінги із питань зайнятості та трудових відносин з потенційними роботодавцями; проводяться екскурсії до передових підприємств з метою сприяння діалогу і продуктивній взаємодії випускника та роботодавця.
Коледж тісно співпрацює з центром зайнятості. Ця робота направлена не тільки на інформування випускників про наявні актуальні вакансії, а й на забезпечення їх необхідною консультаційною підтримкою на шляху від обрання вакансії до офіційного працевлаштування, з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці.