100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Практична підготовка

Основним завданням освітнього процесу у коледжі є підготовка висококваліфікованих фахівців. Ця підготовка не можлива без якісної практичної складової, яка стала обов’язковим компонентом освітньо-професійної підготовки. Вона має на меті інтегрування теоретичних та практичних компетентностей здобувачів освіти.
Головне завдання практичного навчання - це формування професійних навичок здобувачів освіти. У коледжі здобувачі освіти проходять навчальну, виробничу, технологічну та переддипломну практики.
Під час навчальної практики здобувачі освіти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні компетентності з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик у коледжі обладнано навчально-виробничі майстерні, лабораторії та облаштоване колективно-дослідне поле.
Виробнича, технологічна та переддипломна практики організовані відповідно до діючих навчальних планів і являються завершальним етапом навчання та підготовки до державної атестації. Здобувачі освіти проходять практику на кращих підприємствах різних форм власності, з якими укладено відповідні угоди.
Одним з напрямів покращення практичної підготовки у коледжі є запровадження дуального навчання в освітній процес в рамках пілотного проєкту Міністерства освіти і науки України «Щодо запровадження у закладах фахової перед вищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» (наказ від 15.10.2019 р. № 1296).
Коледж приймає участь у пілотному проєкті з двох спеціальностей:● 133 «Галузеве машинобудування» ● 181 «Харчові технології (Бродильне виробництво і виноробство)».
Партнерами по дуальному навчанню виступили ТОВ «Миколаївський коньячний завод» та ПрАТ «Бердянські жниварки».