100-річчяз дня заснування

+380-50-6264506

100-річчяз дня заснування

Бродильне виробництво і виноробство

 • Спеціальність

  181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Освітньо-професійна програма

  БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВИНОРОБСТВО

 • Освітньо-професійний ступінь

  фаховий молодший бакалавр

 • Кваліфікація

  фаховий молодший бакалавр з харчових технологій

 • Форма навчання

  денна, дуальна та заочна

 • Фінансування

  державний бюджет, кошти фізичних і юридичних осіб

 • Термін навчання денної і дуальної форми

  на базі 9 класів - 3 роки і 5 місяцівна базі 11 класів і ПТНЗ – 2 роки і 5 місяців

 • Термін навчання заочної форми

  2 роки і 5 місяців

 • Спеціальність

  181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

 • Освітньо-професійна програма

  БРОДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО І ВИНОРОБСТВО

 • Освітньо-професійний ступінь

  фаховий молодший бакалавр

 • Кваліфікація

  фаховий молодший бакалавр з харчових технологій

 • Форма навчання

  денна, дуальна та заочна

 • Фінансування

  державний бюджет, кошти фізичних і юридичних осіб

 • Термін навчання денної і дуальної форми

  на базі 9 класів - 3 роки і 5 місяцівна базі 11 класів і ПТНЗ – 2 роки і 5 місяців

 • Термін навчання заочної форми

  2 роки і 5 місяців

Технолог-винороб забезпечує дотримання всіх технологічних вимог при бродильному виробництві напоїв. У світі щорічно виготовляють близько 260 млн гектолітрів лише вина! Немає жодного іншого напою, та навіть, світового видобутку корисних копалин у такому ж розмірі як виготовлення вина. Це абсолютний чемпіон продукції зі споживання у світі. Україна один із лідерів країн Європи з виготовлення алкогольних напоїв та фруктових соків, що засвідчує наявність великої кількості робочих місць.
Технолог бродильного виробництва і виноробства – це фахівець, який добре знає прогресивну технологію виробництва різноманітних видів виноробної промисловості, вин, коньяків, а також ігристих вин, сучасні методи дослідження технологічних прийомів, хімічні методи аналізу, застосування на окремих виробничих дільницях, визначення економічної ефективності впровадження технологічних рішень, економіку і планування підприємницької діяльності.
Професіоналізм – це ефективність, надійність, відповідальність. Саме таким якостям навчають здобувачів освіти викладачі коледжу, які завжди знаходяться в творчому пошуку, постійно працюють над вдосконаленням та підвищенням своєї педагогічної майстерності, урізноманітнюють форми та методи занять шляхом проведення ділових ігор, круглих столів, презентацій.
Проводиться постійна робота щодо удосконалення освітнього процесу, впровадження новітніх педагогічних технологій, забезпечення самостійної роботи здобувачів освіти, вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін і покращення умов для отримання практичних вмінь і навичок.

Illustration

Система практичного навчання реалізується через лабораторно-практичні заняття, навчальні та виробничі практики.
Педагогічний колектив коледжу формує у здобувачів фахової передвищої освіти здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в харчовій галузі, організовувати та вести технологічні процеси харчових та виноробних виробництв, що вимагають застосування теоретичних основ та практичних навичок, систем управління якістю та безпечністю харчової продукції, нести відповідальність за результати своєї діяльності.  Навчає здобувачів освіти забезпечувати випуск високоякісної виноробної продукції при мінімальних матеріальних і трудових витратах на її виготовлення, контролювати технологічний процес виробництва продукції, виявляти і усувати причини його порушення, визначати причини браку, складати первинну документацію, обслуговувати технологічне обладнання, приймати рішення в реальній виробничій обстановці і контролювати їх виконання, виконувати вимоги безпеки праці, заходи з охорони довкілля.

Переваги навчання

● Професія для творчої людини, яка має прагнення до постійного вдосконалення;● Невелика конкуренція: виноробна галузь розвинена по всьому світу, а кількість навчальних закладів подібного профілю небагато;● Прибуткова та актуальна спеціальність.● Подорожі за кордон за обміном досвідом● Перспектива кар’єрного росту

Бази практик

● ТОВ «Миколаївський коньячний завод»● ТОВ «ЛГЗ «Хортиця»

Illustration
Illustration

Де можуть працювати наші випускники?

Згідно з Державним освітнім стандартом фахівець здатний виконувати обов’язки технолога, майстра виробничої дільниці або лаборанта на харчових підприємствах різних форм власності.
Отримані знання та практичні навички дозволяють випускникам коледжу працювати в різних сферах харчової галузі, а саме: ● на виноробних підприємствах первинного і вторинного виноробства, ● плодово-ягідних і коньячних заводах та заводах шампанських вин, ● на підприємствах по виготовленню пива, сидру, квасу, безалкогольних напоїв, мінеральної води, ● в лабораторіях харчових підприємств, ● консультантами з алкогольної продукції у супермаркетах, ● висококваліфікованим сомельє (людина, яка знає про вино все і вміє порекомендувати його споживачу).

Ким можуть працювати наші випускники?

Згідно з Державним освітнім стандартом фахівець здатний виконувати обов’язки технолога, майстра виробничої дільниці або лаборанта на харчових підприємствах різних форм власності.
Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК003:2005:● 3520 Технік-технолог з бродильного виробництва і виноробства● 3212 Технік-лаборант● 3111 Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)● 3116 Технік-лаборант (хімічне виробництво)● 3119 Технолог● 1222.2 Майстер виробничої дільниці● 8278.2 Апаратник з виробництва шампанського● 8278.3 Апаратник вирощування дріжджів● 8278.2 Апаратник перегонки та ректифікації спирту● 8278.2 Апаратник процесу бродіння● 8153.2 Апаратник фільтрації● 8163.2 Апаратник хімводоочищення